phân tích môi trường

  1. thietbiphonglab

    Tâm sự Máy Ly Tâm Hettich EBA 280

    Máy ly tâm Hettich EBA 280 cung cấp cho người dùng những lựa chọn đa dạng với 6 loại roto. Nhờ hệ thống chuyển đổi nhanh công nghệ mới mà máy ly tâm Hettich EBA 280 có thể chuyển đổi roto một cách dễ dàng. Các chốt giữ vị trí cho roto sẽ tự động khoá chặt khi roto được lắp vào Tốc độ ly tâm tối...
Top