phi 168 x 4.78ly

  1. chunst

    Tin tức Thép ống đúc phi 76 x 4ly phi 168 x 4.78ly phi 273 x 7.92ly phi 325 x 7.14ly

    các độ dày SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40,… dùng trong dẫn dầu dẫn khí. Loại ống dài đều 6m, hai đầu bịt nhựa, sơn phủ sơn chống rỉ có giá đắt hơn do chi phí cao hơn.Bảng qui cách, độ dày (schedule) ống thép theo tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5L. Thép ống đúc. dùng cho nồi hơi áp suất cao, ứng...
Top