process sensors

  1. thietbiphonglab

    Tâm sự NIR MCT466 QuikCheck đo độ ẩm, dầu, chất đạm…

    NIR đo độ ẩm, dầu và chất đạm của nhiều loại thực phẩm khác nhau ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT Các phương pháp đo độ ẩm và dầu NIR MCT466 QuikCheck là một máy kiểm tra chắc chắn và đáng tin cậy được thiết kế cho môi trường trực tuyến và phòng thí nghiệm. Các thông số đo bao gồm độ ẩm, dầu,…Cho kết quả chính...
  2. thietbiphonglab

    Tâm sự NIR Online MCT 460 Smart Sensor

    Thương hiệu: Process Sensors Corporation Mã sản phẩm: MCT460 NIR ONLINE MCT 460, PHÂN TÍCH NHANH VÀ LIÊN TỤC Không tiếp xúc, phân tích kết quả tức thời đáp ứng cho việc hiệu chỉnh nhanh chóng Độ chính xác và độ lặp lại cao Không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm tương đối, sự thay đổi nhiệt độ môi trường...
Top