quản lý và khai thác vận tải

  1. Vũ Hoàng

    Hỏi & Đáp Học chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải ở đâu?

    Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong việc nâng cao kỹ năng cần thiết cho đội ngũ kinh doanh, quản lý, điều hành doanh nghiệp vận tải đường bộ. Mặt khác, để hoàn thiện hồ sơ pháp lý hành nghề kinh doanh vận tải, Chúng tôi thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp Quản trị...
Top