quảng cáo facebook

  1. PhanmemAbit001

    Chia Sẻ Bật mí 5 bước đánh giá hiệu quả quảng cáo Facebook

    Làm sao để có thể đó lường đánh giá hiệu quả quảng cáo Fecbook? Đây vẫn luôn là vấn đề muôn thuở của các nhà quản lí, nhiều bạn vẫn thường nói rằng mấy cái chỉ số của Facebook chả quan trọng, quan trọng là LÃI bao nhiêu, điều này không sai những trước hết bạn phải hiểu được 3 điều sau: 1...
  2. PhanmemAbit001

    Chia Sẻ Lý do khiến tài khoản quảng cáo Faebook của bạn bị khóa và giải pháp

    Một số lí do khiến tài khoản quảng cáo của bạn bị khoá mà chúng ta cần tránh để vượt bão. Đợt này trên thị trường tài khoản chạy bùng xuất hiện nhiều dẫn đến anh em chạy bình thường cũng dễ bị khoá theo. Tài khoản quảng cáo của bạn bị...
Top