quang phổ tử ngoại

  1. thietbiphonglab

    Tâm sự MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN EVOLUTION 60S

    Tính năng của máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS Evolution 60S: Mang lại hiệu năng vượt trội và linh hoạt cho các ứng dụng nghiên cứu thường quy. Với băng thông phổ 1.0, hệ thống cung cấp độ phân giải tăng cho các mẫu yêu cầu cao nhất của bạn. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT – Bước sóng : 190 -1100 nm...
Top