quyết định 14

  1. Mạnh Thắng

    Tin tức Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định 14/QĐ-UBND

    Ngày 11 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2020. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đơn giá nhân công tỉnh Đồng...
Top