quyết định 4698

  1. Mạnh Thắng

    Tin tức Vĩnh Phúc ban hành bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 06.01.2021 theo Quyết định 08/QĐ-SXD

    Ngày 06 tháng 01 năm 2021 Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh...
Top