rơ le dòng chảy honeywell

  1. G

    Tâm sự Cách đấu nối điện công tắc dòng chảy Honeywell với công tơ

    Công tắc dòng chảy là thiết bị phát hiện dòng chảy chất lỏng trong đường ống. Công tắc lắp vào 1 vị trí đường ống nào đó. Người sử dụng cần biết tình trạng dòng chảy trong đường ống cần dựa vào công tắc dòng chảy báo tín hiệu về. 1. Cách đấu nối điện công tắc dòng chảy với mô tơ Công tắc...
Top