rối loạn tiêu hóa

  1. Ovixbaby.com

    Tâm sự Men vi sinh nào phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

    Trẻ em men tiêu hóa, hệ men vi sinh chưa hoàn thiện, nhu cầu năng lượng cao. Đường tiêu hóa có hệ miễn dịch với thức ăn lạ. Hay rối loạn tiêu hóa. Cần bổ sung men vi sinh. Chủng lợi khuẩn trong #Italilactor hiệu quả với xì xoẹt, RLTH hơn hẳn so với chủng trong Biogaia (tổng kết từ feedback mẹ...
Top