seeding facebook

  1. PhanmemAbit001

    Chia Sẻ Quảng cáo và những vấn đề liên quan đến Fanpgae

    Hệ thống Ads Facebook vẫn chưa ổn định dù giá CPM đã về ngưỡng bình thường. Tuy nhiên tình trạng lên CAMP là DIE do một số vấn đề sau: Tài khoản quảng cáo, BM hoặc chủ sở hữu quảng cáo trước đây đã dính "vết" của Facebook Tài khoản quảng cáo, chủ sỡ hữu hoặc BM (bùng tiền, nợ ngưỡng, chạy sản...
Top