siro tăng đề kháng

  1. Ovixbaby.com

    Chia Sẻ Tăng đề kháng Imochild cho bé ăn ngon miệng tăng sức đề kháng của Pháp

    Tăng đề kháng Imochild Bổ sung các vitamin, khoáng chất và acid amin giúp trẻ ăn ngon miệng, cải thiện chứng biếng ăn. Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Nhập khẩu: Pháp Thành Phần cho 10ml Thành Phần Hàm Lượng Beta-(1.3 – 1.6)-D-giucan 100mg Kẽm gluconat 25mg Tương đương kẽm 3,25mg Tricanxi...
Top