sơn giá tốt

  1. DDMPAINTCOLTD

    Chia Sẻ Sơn đá DDM

    GIẢI PHÁP CHO CHỦ ĐẦU TƯ ===>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> khi sử dụng ốp đá gây nguy hiểm, bị hạn chế về nhưng chỗ mặt cong, chi tiết nhỏ... Sơn giả đá là giả pháp cải tạo ốp đá ko làm được chứ chất lượng ko hề thua kém, giải pháp thi công được cả đường cong, cột, phào chỉ. phù điêu ... trọng lượng...
Top