tấm poly đặc

  1. Việt Hưng Co. Ltd

    Tâm sự Bảng Giá Tấm Lợp Lấy Sáng Polycarbonate Đặc Ruột

    Tấm Polycarbonate đặc ruột là một loại tấm lợp lấy sáng được sản xuất bằng nhựa nhân tạo cao cấp, sản xuất trên dây truyền hiện đại tiên tiến của châu âu. Với thành phần là các loại nhựa tổng hợp nhân tạo Polycarbonate cộng với đó là các loại nhựa cao cấp khác như Thermoplastic hay Aromatic...
Top