thay block kho lạnh

  1. T

    Tâm sự sửa chữa, thay block máy nén cho kho lạnh, kho đông tại TP.HCM

    sửa chữa, thay block máy nén cho kho lạnh, kho đông tại TP.HCM Block máy lạnh trong kho lạnh không hoạt động hay khi hoạt động thì không lạnh đã đến lúc bạn cần liên hệ một đơn vị để kiểm tra block máy nén kho lạnh của bạn. ANKACO tự hào là một trong những đơn vị chuyên về lĩnh vực về thay...
Top