thép ống đúc phi 168

  1. chunst

    Thép ống đúc phi 90 dày 1.4 ly đến 4.5 ly dài 6m

    Thép ống đúc phi 90 dày 1.4 ly đến 4.5 ly dài 6m (6000mm), Thép ống đúc phi 114 dày 1.4 ly đến 6 ly dài 6m (6000mm), Thép ống đúc phi 127 dày 3.5 ly đến 4 ly dài 6m (6000mm), Thép ống đúc phi 140 dày 3.96 ly đến 6.35 ly dài 6m (6000mm), Thép ống đúc phi 168 dày 3.96 ly đến 6.35 ly dài 6m...
Top