thép ống đúc phi 406

  1. chunst

    Tin tức Thép ống đúc phi 406, ống đúc phi 406, phi 406,ống phi 406

    thép ống đúc , thep ong duc, thép ống hàn, thep ong han , thép ống các loại, thep ong Chuyên cung cấp Thép ống đúc áp lực, Thép ống đúc đen, Thép ống mạ kẽm, Thép ống đúc phi 406 x 6.4 li x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc phi 406 x 7.9 li x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc phi 406 x 9.5...
  2. chunst

    Thép ống đúc phi 90 dày 1.4 ly đến 4.5 ly dài 6m

    Thép ống đúc phi 90 dày 1.4 ly đến 4.5 ly dài 6m (6000mm), Thép ống đúc phi 114 dày 1.4 ly đến 6 ly dài 6m (6000mm), Thép ống đúc phi 127 dày 3.5 ly đến 4 ly dài 6m (6000mm), Thép ống đúc phi 140 dày 3.96 ly đến 6.35 ly dài 6m (6000mm), Thép ống đúc phi 168 dày 3.96 ly đến 6.35 ly dài 6m...
Top