thiết bị trường học

  1. T

    Tâm sự Khóa học bồi dưỡng và cấp chứng chỉ lớp thông tin thư viện, thiết bị trường học lh 0939393721

    KHÓA HỌC THÔNG TIN THƯ VIỆN, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN - Trường Cao đẳng Văn Lang đào tạo nghiệp vụ thông tin thư viện nhằm củng cố và nâng cao chất lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện đang giảng dạy và làm công tác thông tin...
Top