tủ bia tuyết

  1. T

    Tâm sự lắp đặt tủ bia tuyết trữ lượng 4 kết giá tốt

    lắp đặt tủ bia tuyết trữ lượng 4 kết giá tốt Bia sệt còn có cái tên khác là bia tuyết bởi khi nhìn từ ngoài vào, một chai bia sệt giống như vừa vùi trong tuyết, nhưng thực chất bên trong bia vẫn ở dạng lỏng. Các phương pháp đặc biệt được sử dụng để giúp chai bia có độ lạnh lý tưởng. Cách uống...
Top