tủ làm bia tuyết

  1. T

    Tâm sự cung cấp tủ làm bia tuyết đa dạng kích thước

    cung cấp tủ làm bia tuyết đa dạng kích thước Bia sệt là hình thức ướp bia đặt ngưỡng chất lỏng và đông cứng. Ở ngưỡng này chỉ cần tác động nhanh và mạnh vào thành chai, bạn sẽ thấy nổi bông tuyết trong chai bia. Khi uống sẽ tạo cảm giác mát lạnh từ lúc uống cho đến khi bia vào bao tử đó là cảm...
Top