từ vựng

  1. K

    Tâm sự Học từ vựng tiếng Trung qua ca dao, tục ngữ hay qua phim ảnh, bài hát hiệu quả?

    Bạn đang đau đầu với việc học từ vựng tiếng Trung? Học tiếng Trung thật khó và đặc biệt là học từ vựng? Bạn luôn gặp tình trạng học trước quên sau các từ mới nhưng không biết cách nào để khắc phục ? Đây chắc hẳn là tình trạng chung của các bạn học tiếng Trung. Tiếng Trung với đặc điểm chữ viết...
Top