tuyendung

  1. K

    Tuyển dụng Tìm việc làm tại Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng hồ bơi Saigoncons

    Mô tả công việc - Thi công lắp đặt các hệ thống điện nước, thiết bị lọc hồ bơi - Thực hiện các công việc theo sự phân công của Quản lý công trường, Giám đốc dự án. * Địa điểm làm việc: Tại công ty thiết kế xây dựng hồ bơi saigoncons. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn Yêu cầu công việc - Tốt...
Top