vắc xin sinopharm

  1. N

    Vắc xin Sinopharm COVID-19 – Những điều bạn cần biết

    Các Nhóm WHO chiến lược tư vấn của chuyên gia (SAGE ) Tiêm chủng đã ban hành khuyến cáo tạm thời cho việc sử dụng vắc-xin bất hoạt COVID-19 BIBP phát triển bởi Sinopharm / Trung Quốc Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia. Đây là tất cả những gì bạn cần biết. Bài báo này cung cấp một bản tóm tắt về các...
Top