văn bằng 2 đại học ngành xây dựng

  1. DangNam2021

    Tâm sự chỉ tiêu còn với hệ liên thông, văn bằng 2 đại học ngành kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật điện điện tử 2022

    Liên hệ cô Hằng 0977675830 hoặc cô Nga 0972600935 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỆ LIÊN THÔNG TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Chấp nhận bằng trung cấp nghề, cao đẳng nghề, bằng tại chức, từ xa, mở rộng… học lấy bằng đại học chính quy – thời...
  2. DangNam2021

    Tâm sự cHUYỂN ĐỔI tất cả các bằng # sang bẰNG ĐẠI học chính quy ngành QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, kế toán, QTKD,CNTT

    Liên hệ cô Hằng 0977675830 hoặc cô Nga 0972600935 TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỆ LIÊN THÔNG TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Chấp nhận bằng trung cấp nghề, cao đẳng nghề, bằng tại chức, từ xa, mở rộng… học lấy bằng đại học chính quy – thời gian học vào thứ 7 chủ...
Top