văn bằng 2 đất đai

 1. T

  Tâm sự Bạn CÓ bằng ĐẠI học # Học THêm Bằng ĐẤT ĐAI 2022 - thứ 7 chủ nhật

  Điện thoại - Cô Minh 0987.7484.63 - Cô Hải 098.775.8401 Thông báo chỉ xét tuyển hồ sơ vào học Văn bằng 2 đại học và liên thông từ TC/CĐ lên Đại học, được học trái ngành, chuyển đổi ngành, chấp nhận bằng nghề, tại chức từ xa… học trái ngành lên đại học, cấp bằng Đại học chính quy, lớp học vào thứ...
 2. T

  Tâm sự Hà Nội; TrƯờng NÀo đào tạo Ngành QUản lý Đất đai bằng thứ 2, văn bằng 2

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463; cô Hải 0987 758 401. Xét tuyển không thi vào học ngay hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 và liên thông từ TC CĐ lên Đại học, được học trái ngành, chuyển đổi ngành, chấp nhận bằng nghề, tại chức từ xa… học trái ngành lên đại học, cấp bằng Đại học chính quy, lớp học...
 3. T

  Tâm sự TUYỂN SINH NGÀNH ĐẤT ĐAI lớp thuận lợi cho cán bộ quản lý đất đai

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463; cô Hải 0987 758 401. Xét tuyển không thi vào học ngay hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 và liên thông từ TC CĐ lên Đại học, được học trái ngành, chuyển đổi ngành, chấp nhận bằng nghề, tại chức từ xa… học trái ngành lên đại học, cấp bằng Đại học chính quy, lớp học...
 4. T

  Tâm sự Liên Thông TRÁI mọi NGành sang QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (2022)

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463; cô Hương 0987 758 401. Xét tuyển không thi vào học ngay hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2 và liên thông từ TC CĐ lên Đại học, được học trái ngành, chuyển đổi ngành, chấp nhận bằng nghề, tại chức từ xa… học trái ngành lên đại học, cấp bằng Đại học chính quy, lớp học...
 5. T

  Tâm sự Chuyển ĐỔi Mọi Văn Bằng sang ĐH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI @@

  Liên hệ: Cô Minh 0987 748 463; cô Hương 0987 758 401. Xét tuyển không thi vào học ngay hệ Đại học Văn bằng 2 & liên thông từ TC CĐ lên Đại học, được học trái ngành, chuyển đổi ngành, chấp nhận bằng nghề, tại chức từ xa… học trái ngành lên đại học, cấp bằng Đại học chính quy, lớp học vào thứ 7 và...
Top