van cổng trung quốc

  1. G

    Tâm sự 2 giờ trước - Đăng bán van cổng ty chìm Trung Quốc tại Quảng Ngãi

    1.Cấu tạo của van cổng ty chìm Trung Quốc Van cổng Trung Quốc gồm có các bộ phận: Thân van, cửa van, trục, đệm làm kín và tay quay điều chỉnh đóng mở. Thân van: Là bộ phần chứa đựng các kết cấu như: cửa van, trục, đệm làm kín để tạo nên sản phẩm. Nắp van: Cùng với thân van thực hiện nhiệm vụ...
Top