van giảm áp hơi

  1. G

    Tâm sự Sơ lược về van công nghiệp mới nhất tháng 6/2021

    Một số loại van công nghiệp dùng cho đường ống hơi, dầu Van công nghiệp là thiết bị cơ học sử dụng để kiểm soát áp suất và dòng chảy trong hệ thống hoặc quy trình làm việc. Đây là thành phần cần thiết trong các hệ thống đường ống dẫn khí, bùn, hơi, … Lưu chất đi theo hướng từ nơi có áp suất cao...
Top