vas xin covid

  1. N

    Thuốc chủng ngừa Oxford / AstraZeneca COVID-19 – Những điều bạn cần biết

    Cập nhật vào ngày 17 tháng 3 năm 2021 để phản ánh thực tế rằng WHO đã liệt kê hai phiên bản vắc xin AstraZeneca / Oxford COVID-19 để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Bản cập nhật thêm được thực hiện vào ngày 19 tháng 4 năm 2021 để phản ánh tuyên bố mới nhất của Ủy ban Cố vấn Toàn cầu của WHO...
Top