water fountain

  1. Huyền Chu

    Chia Sẻ Đài phun nước bằng đá

    Đá là nguyên liệu dễ kiếm trên thị trường ngày nay. Qua bàn tay tài hoa của những nghệ nhân, những khối đá được điêu khắc, gọt giũa trở thành những bức tượng, bức phù điêu vô cùng nghệ thuật, độc đáo, đẹp. Việc xây dựng đài phun nước bằng đá sẽ cần đến vật liệu trang trí ấy, chủ đầu tư có thể...
Top