xét học bạ cấp 3 vào cao đẳng dược điều dưỡng

  1. T

    Tâm sự Xét TUyển Cấp 3 Học Dược, Điều dưỡng, Điện tử, Văn thư, Kế toán, Kinh doanh - CĐ Chính quy 2022

    Liên hệ vào học cô Minh 0987 748 463 hoặc Cô Hương 0987 758 401 Thông báo tuyển sinh đào tạo xét tuyển bằng cấp 2 cấp 3 học Trung cấp cao đẳng. tuyên sinh liên thông, văn bằng 2 Các ngành Dược, điều dưỡng, nấu ăn, điện, Du lịch…. Thí sinh tham khảo các ngành dưới đây: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH...
Top