Các lệnh cơ bản khi sử dụng AutoCAD

Tham gia
25/5/20
Bài viết
22
Biểu cảm được nhận
1
Địa chỉ
hà đông hà nội
Website
kythuattr.com.vn
Các lệnh cơ bản khi sử dụng AutoCAD
 • 1. 3A - 3DARRAY: Sao chép thành dãy trong 3D
 • 2. 3DO -3DORBIT: Xoay đối tượng trong không gian 3D
 • 3. 3F - 3DFACE: Tạo mặt 3D
 • 4. 3P - 3DPOLY: Vẽ đường PLine không gian 3 chiều
A

 • 5. A - ARC: Vẽ cung tròn
 • 7. AA - AREA : Tính diện tích và chu vi 1
 • 8. AL - ALIGN: Di chuyển, xoay, scale
 • 10. AR - ARRAY: Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D
 • 11. ATT - ATTDEF: Định nghĩa thuộc tính
 • 13. ATE - ATTEDIT: Hiệu chỉnh thuộc tính của Block
B

 • 14. B - BLOCK: Tạo Block
 • 15. BO - BOUNDARY: Tạo đa tuyến kín
 • 16. BR - BREAK: Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
C

 • 17. C - CIRCLE: Vẽ đường tròn
 • 18. CH - PROPERTIES: Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng
 • 20. CHA - ChaMFER: Vát mép các cạnh
 • 22. CO, CP - COPY: Sao chép đối tượng


D

 • 23. D - DIMSTYLE: Tạo kiểu kích thước
 • 24. DAL - DIMALIGNED: Ghi kích thước xiên
 • 25. DAN - DIMANGULAR: Ghi kích thước góc
 • 26. DBA - DIMBASELINE: Ghi kích thước song song
 • 28. DCO - DIMCONTINUE: Ghi kích thước nối tiếp
 • 29. DDI - DIMDIAMETER: Ghi kích thước đường kính
 • 30. DED - DIMEDIT: Chỉnh sửa kích thước
 • 31. DI - DIST: Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
 • 32. DIV - DIVIDE: Chia đối tượng thành các phần bằng nhau
 • 33. DLI - DIMLINEAR: Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang
 • 34. DO - DONUT: Vẽ hình vành khăn
 • 35. DOR - DIMORDINATE: Tọa độ điểm
 • 38. DRA - DIMRADIU: Ghi kích thước bán kính
 • 40. DT - DTEXT: Ghi văn bản
E

 • 42. E - ERASE: Xoá đối tượng
 • 43. ED - DDEDIT: Hiệu chỉnh kích thước
 • 44. EL - ELLIPSE: Vẽ elip
 • 45. EX - EXTEND: Kéo dài đối tượng
 • 46. EXIT - QUIT: Thoát khỏi chương trình
 • 48. EXT - EXTRUDE: Tạo khối từ hình 2D
F

 • 49. F - FILLET: Tạo góc lượn/ Bo tròn góc
 • 50. FI - FILTER: Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính
H

 • 54. H - BHATCH: Vẽ mặt cắt
 • 55. H - HATCH: Vẽ mặt cắt
 • 56. HE - HATCHEDIT: Hiệu chỉnh mặt cắt
 • 57. HI - HIDE: Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuất
I

 • 58. I - INSERT: Chèn khối
 • 59. I -INSERT: Chỉnh sửa khối được chèn
 • 66. IN - INTERSECT: Tạo ra phần giao của 2 đối tượng
L

 • 69. L- LINE: Vẽ đường thẳng
 • 70. LA - LAYER: Tạo lớp và các thuộc tính
 • 71. LA - LAYER: Hiệu chỉnh thuộc tính của layer
 • 72. LE - LEADER: Tạo đường dẫn chú thích
 • 73. LEN - LENGTHEN: Kéo dài/ thu ngắn đối tượng với chiều dài cho trước
 • 75. LW - LWEIGHT: Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ
 • 76. LO – LAYOUT: Tạo layout
 • 77. LT - LINETYPE: Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường
 • 78. LTS - LTSCALE: Xác lập tỉ lệ đường nét
M

 • 79. M - MOVE: Di chuyển đối tượng được chọn
 • 80. MA - MATCHPROP: Sao chép các thuộc tính từ 1 đối tượng này sang 1 hay nhiều đối t-ợng khác
 • 82. MI - MIRROR: Lấy đối xứng quanh 1 trục
 • 83. ML - MLINE: Tạo ra các đường song song
 • 84. MO - PROPERTIES: Hiệu chỉnh các thuộc tính
 • 85. MS - MSPACE: Chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình
 • 86. MT - MTEXT: Tạo ra 1 đoạn văn bản
 • 87. MV - MVIEW: Tạo ra cửa sổ động
O

 • 88. O - OFFSET: Sao chép song song
P

 • 91. P - PAN: Di chuyển cả bản vẽ
 • 92. P - PAN: Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 2
 • 94. PE - PEDIT: Chỉnh sửa các đa tuyến
 • 95. PL - PLINE: Vẽ đa tuyến
 • 96. PO - POINT: Vẽ điểm
 • 97. POL - POLYGON: Vẽ đa giác đều khép kín
 • 101. PS - PSPACE: Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấy
R

 • 103. R - REDRAW: Làm tươi lại màn hình
 • 107. REC - RECTANGLE: Vẽ hình chữ nhật
 • 108. REG- REGION: Tạo miền
 • 110. REV - REVOLVE: Tạo khối 3D tròn xoay
 • 112. RO - ROTATE: Xoay các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm
 • 114. RR - RENDER: Hiện thị vật liệu, cây cảnh, đèn,...đối tượng
S

 • 115. S - STRETCH:Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng
 • 116. SC - SCALE: Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ
 • 120. SHA - SHADE: Tô bong đối tượng 3D
 • 121. SL - SLICE: Cắt khối 3D
 • 123. SO - SOLID: Tạo ra các đa tuyến cố thể được tô đầy
 • 125. SPL - SPLINE: Vẽ đường cong bất kỳ
 • 126. SPE - SPLINEDIT: Hiệu chỉnh spline
 • 127. ST - STYLE: Tạo các kiểu ghi văn bản
 • 128. SU - SUBTRACT: Phép trừ khối
T

 • 129. T - MTEXT: Tạo ra 1 đoạn văn bản
 • 131. TH - THICKNESS: Tạo độ dày cho đối tượng
 • 135. TOR - TORUS: Vẽ Xuyến
 • 136. TR - TRIM: Cắt xén đối tượng
U

 • 139. UN - UNITS: Định đơn vị bản vẽ
 • 140. UNI - UNION: Phép cộng khối
V

 • 142. VP - DDVPOINT: Xác lập hướng xem 3 chiều
W

 • 145. WE - WEDGE: Vẽ hình nêm/chêm
X

 • 146. X- EXPLODE: Phân rã đối tượng
 • 151. XR - XREF: Tham chiếu ngoại vào các File bản vẽ
Z

 • 152. Z - ZOOM: Phóng to-Thu nhỏ
 
Top