Chia Sẻ Các tính năng mới trên phần mềm dự toán Eta

Tham gia
22/8/19
Bài viết
62
Biểu cảm được nhận
8
Tính năng mới trên phần mềm dự toán Eta 2012 phiên bản 3.1.3.13 cập nhật ngày 17/7/2019 gồm các tính năng sau:
  1. Cải thiện tốc độ chạy của phần mềm (nhanh hơn khoảng 50%)
  2. Cập nhật tính năng chuyển đổi PCB sang PC mặc định cho công tác tiếp theo
  3. Thêm 02 mẫu THKP Hạng mục (có chi phí dự phòng theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT)
  4. Sửa tính năng chuyển đổi độ sụt của vữa
  5. Sửa tính năng xuất Excel mất vật liệu khác khi chuyển bê tông thương phẩm
 
Top