Chia Sẻ Cơ sở tính toán bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn la theo quyết định số 1849/QĐ-UBND công bố ngày 30/7/2019

Tham gia
22/8/19
Bài viết
62
Biểu cảm được nhận
8
Cơ sở tính toán đơn giá:
– Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung);
– Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung);
– Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017; của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung;
– Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 08/5/2019; của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố Định mức công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Định mức sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017; của Bộ Xây dựng
Định mức phần Thí nghiệm vật liệu; cấu kiện; kết cấu và công trình xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017; của Bộ Xây dựng;
 
Top