Chia Sẻ Công bố đơn giá xây dựng công trình mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tham gia
22/8/19
Bài viết
62
Biểu cảm được nhận
8
Ngày 30/7/2019 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm các phần sau đây:
1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019 – phần xây dựng sửa đổi và bổ sung
2. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019 – phần lắp đặt bổ sung
3. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019 – phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
4. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La 2019 – phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng.
 
Top