Chia Sẻ CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG THÁNG 11 NĂM 2019

Tham gia
3/1/20
Bài viết
419
Biểu cảm được nhận
3
Ngày 18 tháng 11 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 2499/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2019.
Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản cứng.
 
Tham gia
12/8/21
Bài viết
15
Biểu cảm được nhận
0
Ngày 18 tháng 11 năm 2019 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành công văn số 2499/SXD-KT&VLXD về việc công bố giá vât liệu xây dựng địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2019.
Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; các bạn có thể tra cứu áp dụng ngay trên phần mềm mà không cần tra bản cứng.
 
Top