Chia Sẻ Đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận theo quyết định 255/QĐ-SXD ban hành ngày 08/10/2021

Tham gia
4/5/21
Bài viết
60
Biểu cảm được nhận
2
Quyết định 255/QĐ-SXD ngày 08/10/2021 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng Bình Thuận năm 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Bấm vào đây xem Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bình Thuận năm 2021

Cơ sở công bố đơn giá nhân công xây dựng Bình Thuận
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;


Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm eta.
Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của công bố đơn giá nhân công xây dựng Bình Thuận theo Quyết định số 255/QĐ-SXD ngày 08/10/2021. Để áp để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . Các bước áp dụng trên phần mềm eta như sau:

Bước 1: Tải đơn giá nhân công
Mở Phần mềm dự toán ETA lên Click chuột sang Tab (Nhân công). Tại cột (Giá TB) Click phải chuột chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào nút (Tải về). Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như hình sau đây để tải đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng

Bước 2: Lắp đơn giá nhân công
Tại Tab (Nhân công) Click phải chuột vào cột (Giá TB) sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo chọn Quyết định 255/QĐ-SXD. Sau đó Click vào nút (Áp dụng) của Vùng tương ứng. Chú ý đơn giá nhân công xây dựng Bình Thuận theo Quyết định 255/QĐ-SXD được Sở Xây Dựng tỉnh Bình Thuận công bố cho từng vùng như sau:

Vùng II
Vùng III
Vùng IV

Khi lập dự toán công trình tại khu vực nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây.


1633936360746.png
1633936071426.png
MỌI VƯỚNG MẮC LIÊN HỆ HOTLINE: 0363103383 HỖ TRỢ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Tải file quyết định tại đây


Trả lời
Báo cáoSửa
 
Top