Chia Sẻ Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng theo quyết định số 146/QĐ-UBND

hoài eta

Moderator
Tham gia
20/3/20
Bài viết
20
Biểu cảm được nhận
2
Ngày 20/02/2020 UBND tỉnh Cao Bằng đã công bố đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định 146/QĐ-UBND.
👉 Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại nghị định số 68/NĐ-CP NGÀY 14/8/2019 của Chính phủ ( kèm theo phụ lục Xử lí chuyển tiếp :
👉Xử lí chuyển tiếp :
Đối với các dự án có tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm 15/02/2020 ( thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng ) thì không thực hiện điều chỉnh đơn giá nhân công được công bố tại Quyết định này.
Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình sau thời điểm 15/02/2020 và các dự án mới chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì các chủ đầu tư có trách nhiệm lập, điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình theo đơn giá nhân công được công bố tại Quyết định này và định mức xây dựng được Bộ Xây Dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019
👉 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký
Chi tiết ( XEM TẠI ĐÂY )
Phần mềm dự toán Eta
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : Ms. Hoài
📞 SĐT : 0963265516
💻 Email : thuhoaieta@gmail.com
 
Top