Chia Sẻ Hướng dẫn hiển thị tên đơn giá định mức trên phần mềm dự toán Eta

Tham gia
22/8/19
Bài viết
62
Biểu cảm được nhận
8
Tên tỉnh ⇒ Năm ban hành ⇒ Tên viết tắt của phần đơn giá định mức ⇒ Số Quyêt định ban hành. Ví dụ khi các bạn thấy phần mềm hiển thị như sau: ”LangSon_2018XD_DG789” thì được hiểu là: Đơn giá của tỉnh Lạng Sơn ⇒ Ban hành năm 2018 ⇒ Đơn giá phần xây dựng ⇒ Quyết định số 789. Vậy làm thế nào để hiển thị đơn giá định mức trên phần mềm dự toán Eta?
Vui lòng thực hiện theo các bước sau để hiển thị tên đơn giá định mức nhé.
Bước 1: Các bạn Click chuột vào menu Hạng mục; Bước 2 các bạn rê chuột vào menu Tiên lượng sau đó các bạn thấy phần mềm sổ ra các menu trong đó có menu Hiển thị tên đơn giá; các bạn Click chuột vòa đó nhé. Các bạn vui lòng xem theo hình để thực hiện tính năng hiển thị đơn giá định mức trên phần mềm dự toán Eta nhéHienthitendongia.png
 
Top