Hỏi & Đáp Hướng dẫn sử dụng phím tắt trên phần mềm dự toán?

Tham gia
22/8/19
Bài viết
12
Biểu cảm được nhận
1
Hỏi cách sử dụng phím tắt trên phần mềm dự toán
 
Tham gia
22/8/19
Bài viết
62
Biểu cảm được nhận
8
Dưới đây là các phím tắt thông dụng trong phần mềm Dự toán Eta. Danh sách này bao gồm lối tắt cho:
1. Chèn dòng nhanh (Insert).
2. Xóa dòng nhanh (F8).
3. Undo (Ctrl+Z) – Redo (Ctrl+Y).
4. Bôi đậm Font chữ (Ctrl+B) – Nghiêng Font chữ (Ctrl+I) – Gạch chân Font chữ (Ctrl+U).
5. Ẩn dòng ở Sheet Tiên lượng (Ctrl+H).
6. Copy (Ctrl+C) – Dán (Ctrl+V) – Cắt (Ctrl+X).
7. Kiểm tra liên kết tính toán (Ctrl+[).
8. In ấn (Ctrl+P).
9. Tìm kiếm tại Sheet Tiên lượng (Ctrl+F) lưu ý tìm kiếm theo cột.
10. Tính lại nhanh cho một đơn giá bất kỳ (Ctrl+G).
11. Thêm nhanh Hạng mục mới (Ctrl+H).
12. Xóa nhanh một Hạng mục (Delete).
13. Mở nhanh File công trình (Ctrl+O).
14. Lưu File công trình (Ctrl+S).
15. Đổi tên Hạng mục Công trình (F2).
16. Tra lại nhanh Đơn giá cho một công tác (Ctrl+T).
17. Tra lại nhanh Định mức cho một công tác (Ctrl+R).
18. Duyệt lại số liệu toàn bộ File dự toán (F5).
Nhóm các ký tự quy ước riêng trên Dự toán Eta
1. Nhân công đất (NCD) lưu ý viết tại cột State để phân biệt nhân công đất trong một số công trình thủy lợi.
2. Tạo nhóm cho một số công việc (*) trường hợp muốn tạo nhóm thành nhiều cấp Ví dụ; trong nhóm công tác làm móng công trình thì có nhóm công tác đào tách làm một nhóm; vận chuyển thành một nhóm… thì dùng phím (*1) và lần lượt theo số thứ tự như mong muốn
3. Tạo nhóm công tác trong hồ sơ dự thầu (#)
4. Gõ khối lượng (,1) phần mềm sẽ tự động hiểu là (0,1).
 
Top