Chia Sẻ Hướng dẫn tính đơn giá ca máy và thiết bị thi công

Tham gia
22/8/19
Bài viết
62
Biểu cảm được nhận
8
Hướng dẫn tính đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên dự toán Eta.
Bước 1: Tạo mã công việc tại bảng dự toán công trình
Các bạn tiến hành tạo mã đơn giá (mã công việc) bất kỳ theo ý muốn của mình hoặc thông thường sẽ là mã TT (tạm tính) tại Sheet Tiên lượng.
Bước 2: Tạo mã máy thi công tại cửa sổ định mức ở Sheet Tiên lượng.
Các bạn tiến hành tạo mã máy bất kỳ theo ý muốn của mình; nhưng thông thường sẽ bắt đầu bằng chữ M (viêt tắt của máy). Ví dụ: M1234 các bạn xem hình sau đây để tạo mã công việc; cũng như mã máy phục vụ cho việc tính đơn giá ca máy và thiết bị thi công nhé.
đơn giá ca máy và thiết bị thi công

Bước 3: Chọn phương pháp tính đơn giá ca máy và thiết bị thi công
Tại bước này các bạn phải tích chuột vào Menu Tính trực tiếp. Sau đó phần mềm sẽ xuất hiện thêm một Sheet mới là Sheet Bảng tính giá CM để các bạn tính toán.
đơn giá ca máy và thiết bị thi công

Bước 4: Thiết lập các thông số của ca máy
Tại bước này các bạn cần thiết lập các thông số của ca máy như: định mức khấu hao; định mức sửa chữa; định mức chi phí khác; định mức về nhân công lái máy và định mức về nhiên liệu máy. Ngoài ra các bạn còn phải xác định được nguyên giá của máy; số ca máy hoạt động theo năm và cuối cùng là hệ số thu hồi của máy. Sau khi đã thiết lập xong các thông số trên thì phần mềm sẽ tự động tính đơn giá ca máy và thiết bị thi công cho các bạn. Các bạn xem hình dưới đây để biết cách tính đơn giá ca máy và thiết bị thi công cho các loại máy mới nhé.
đơn giá ca máy và thiết bị thi công
 
Top