Chia Sẻ Kỹ sư Tư vấn giám sát trên công trường xây dựng – cập nhật 2020

Tham gia
13/11/20
Bài viết
2
Biểu cảm được nhận
0
Tuổi
51
Địa chỉ
Hanoi, Vietnam
Website
kysutuvan.com
KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG – CẬP NHẬT 2020
(Toàn văn bài viết phân tích, xin vui lòng vào đường link bên trên, các bài liên quan tại các đường link xuất hiện trong bài viết)
Trên các công trường xây dựng mọi người thường hay biết đến các chủ thể gồm có Chủ Đầu tư, Nhà thầu thi công xây lắp, Tổng thầu, Thầu phụ. Các công trường xây dựng cũng thường chỉ quảng bá hình ảnh của đơn vị thi công xây dựng và Chủ đầu tư công trình. Tuy nhiên, còn có một thành phần cũng rất quan trọng tham gia vào một dự án là đơn vị Tư vấn giám sát, những người đội mũ bảo hiểm trắng, những người Kỹ sư tư vấn giám sát thường xuyên xuất hiện trên công trường và trong các buổi họp giao ban dự án.
Trong phạm vi bài viết này, vai trò, chức năng và phạm vi công việc mà một người Kỹ sư tư vấn giám sát làm thường ngày sẽ được mô tả, xem xét và nhận xét, phân tích.
Tham khảo thêm một số vấn đề liên quan tại các bài thông qua các liên kết bên dưới:
TƯ VẤN GIÁM SÁT (SUPERVISION CONSULTANTS), NỘI DUNG, PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ CHI PHÍ
THÔNG TƯ 16/2019/TT-BXD XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG THÔNG TƯ 04/2019/TT-BXD VỀ TƯ VẤN GIÁM SÁT
Phạm vi công việc Tư vấn giám sát rất rộng và phức tạp. Để có thể hiểu rõ hơn cũng như thấy được tổng thể và sự liên kết với nhau, các bạn có thể tham chiếu tại các đường links liên kết xuất hiện trong bài viết này.
Cơ sở thực hiện nhiệm vụ của Kỹ sư tư vấn giám sát:
Hợp đồng với Chủ đầu tư với đơn vị hoặc cá nhân Kỹ sư tư vấn giám sát:
Người Kỹ sư tư vấn giám sát sẽ thực hiện nhiệm vụ căn cứ trên Hợp đồng ký với Chủ đầu tư về phạm vi công việc, trách nhiệm và nghĩa vụ quy định cụ thể trong các điều khoản hợp đồng. Để đơn giản, có thể hiểu là người Kỹ sư Tư vấn giám sát, theo hợp đồng tư vấn với Chủ đầu tư sẽ giám sát Nhà thầu thi công xây lắp thực hiện đúng hợp đồng Xây lắp ký với Chủ đầu tư, theo đúng thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt. Đây là thực hiện một phần việc giám sát xây dựng của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu xây dựng. Về việc giám sát của Tổng thầu với các thầu phụ sẽ không thuộc nội dung trong bài viết này.
Hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu thi công xây lắp:
Thực hiện nhiệm vụ của Kỹ sư tư vấn giám sát, ngoài quy định trong hợp đồng tư vấn ký với Chủ đầu tư ra, còn có quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Kỹ sư tư vấn trong hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu (Tổng thầu) thi công xây lắp. Các nội dung trong này, về cơ bản thống nhất với nhau trong suốt quá trình thực hiện dự án.
Trách nhiệm của Tư vấn Giám sát:
Trong việc đảm bảo chất lượng dự án, Tư vấn giám sát đóng một vai trò quan trọng. Là một trong những thành phần chủ chốt tham gia vào công tác kiếm soát, đảm bảo chất lượng (Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công), Tư vấn giám sát sẽ phải giám sát công việc của Nhà thầu theo hợp đồng ký với Chủ đầu tư và theo những tiêu chuẩn cụ thể đảm bảo đưa dự án hoàn thành đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đúng dự toán, đúng với quy mô, phạm vi công việc.
 1. Hoàn thành mục tiêu chất lượng đã đề ra
 2. Xem xét hồ sơ thiết kế bản vẽ hợp đồng và xử lý những chỗ không rõ ràng/ lỗi xuất hiện trong hồ sơ hợp đồng
 3. Xem xét đánh giá biện pháp thi công
 4. Phê duyệt tiến độ thi công của Nhà thầu
 5. Giám sát và kiểm tra định kỳ các công việc thực hiện
 6. Xem xét và phê duyệt vật liệu xây dựng
 7. Xem xét và phê duyệt bản vẽ thi công, bản vẽ chế tạo
 8. Giám sát vật liệu xây dựng
 9. Giám sát và kiểm soát chi phí xây dựng
 10. Giám sát và kiểm soát tiến độ xây dựng
 11. Duy trì hồ sơ dự án
 12. Duy trì Nhật ký ghi chép các công việc Tư vấn giám sát, các công việc hoàn thành
 13. Tiến hành các cuộc họp điều phối tiến độ và kỹ thuật
 14. Điều phối các yêu cầu và nhận xét của Chủ đầu tư liên quan đến các hoạt động trên hiện trường
 15. Giao tiếp trao đổi thông tin với Nhà thầu
 16. Điều phối với các cơ quan chức năng
 17. Xử lý các chỉ dẫn hiện trường phục vụ cho hành động của Chủ đầu tư
 18. Đánh giá và xử lý các yêu cầu thay đổi
 19. Đề xuất với Chủ đầu tư việc thanh toán cho Nhà thầu.
 20. Đánh giá và quyết định những vấn đề liên quan đến những điều kiện không lường trước được
 21. Giám sát an toàn lao động và môi trường tại dự án
 22. Giám sát thử nghiệm, vận hành thử và bàn giao dự án
 23. Phát hành chứng chỉ hoàn thành
Lưu ý: một số nội dung và khái niệm có khác với những gì đang áp dụng hiện nay theo các quy định hiện hành. Người đọc có thể tham khảo và đối chiếu để điều chỉnh lại theo quy định và khái niệm tương đương hiện nay. Ví dụ: khái niệm “chứng chỉ hoàn thành” có thể đối chiếu với việc “Biên bản nghiệm thu hoàn thành”, ….
Về những gợi ý trên của trách nhiệm của Tư vấn giám sát, có thể sử dụng để đưa vào phần phạm vi công việc trong đề xuất tư vấn hoặc trách nhiệm trong hợp đồng cung cấp dịch vụ. Khi sử dụng các mẫu hợp đồng, cần lưu ý đối chiếu và định nghĩa các khái niệm chi tiết để tương thích với các quy định hiện hành.
Quy định trong các văn bản pháp luật:
Trong nhiều trường hợp, trong Hợp đồng không quy định hết các chi tiết về phạm vi công việc Tư vấn giám sát mà người Kỹ sư tư vấn giám sát thực hiện, chỉ ghi chung hoặc tham chiếu đến các văn bản quy định pháp luật khác. Khi đấy, đơn vị Tư vấn giám sát, người Kỹ sư tư vấn giám sát cần thực hiện lập Đề cương chi tiết cho công tác tư vấn giám sát, trong đó định nghĩa rõ về phạm vi công việc cụ thể, được điều chỉnh phù hợp với dự án, các yêu cầu về nhân lực, sản phẩm tư vấn.
Luật Xây dựng và các văn bản dưới Luật quy định cho việc này như thế nào:
Về phạm vi công việc mà người Kỹ sư tư vấn giám sát thực hiện trong và cho một dự án. Về điều này, xin vui lòng xem chi tiết tại đây.
Ngoài ra, một số thay đổi, cập nhật về quyền hạn và trách nhiệm của người Kỹ sư tư vấn giám sát tại Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, trong đó, bổ sung, sửa đổi quy định mới về công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình xin vui lòng xem tại đây.
Về chức danh thực hiện tại dự án và những nhiệm vụ cụ thể cho một Kỹ sư tư vấn giám sát:
Tùy theo quy mô, tính chất, kỹ thuật của công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm Giám sát trưởng và các Giám sát viên.
Điều 26, khoản 4, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015
Giám sát trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động giám sát thi công xây dựng đối với một dự án hoặc công trình cụ thể
Điều 1, mục 17, Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018
Như vậy người Kỹ sư tư vấn giám sát trong một dự án sẽ có chức danh tại dự án là Giám sát trưởng hoặc Giám sát viên. Lưu ý điều này khi sử dụng chức danh chính xác trong các báo cáo cũng như các tài liệu liên quan của dự án. Trước đây, mọi người quen với chức danh Tư vấn giám sát trưởng, thường hay được sử dụng ở các dự án có vốn đầu tư trực tiếp FDI hoặc dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại ODA. Chức danh Tư vấn giám sát trưởng trước đây cũng được định nghĩa trong Quy chế tạm thời hoạt động Tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải. (Quyết định số 3173/QĐ/BGTVT ngày 11 tháng 10 năm 2013 (Đã hết hiệu lực)).
 
Top