Hỏi & Đáp Nghệ An đang áp dụng những bộ đơn giá nào?

Tham gia
22/8/19
Bài viết
12
Biểu cảm được nhận
1
Cho mình hỏi hiện tại tỉnh Nghệ An đang áp dụng những bộ đơn giá nào để lập dự toán?
 
Tham gia
22/8/19
Bài viết
62
Biểu cảm được nhận
8
Chào bạn!
Thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đang áp dụng những đơn giá sau để phục vụ cho công việc lập dự toán:
  1. Đơn giá xây dựng Phần Lắp đặt công bố theo Quyết định 5816/QĐ-UBND ngày 1/12/2017.
  2. Đơn giá xây dựng Phần Khảo sát công bố theo Quyết định 5812/QĐ-UBND ngày 1/12/2017.
  3. Đơn giá xây dựng Phần Trạm biến áp và đường đây; công bố theo Quyết định 5817/QĐ-UBND ngày 1/12/2017.
  4. Đơn giá xây dựng Phần Sửa chữa công bố theo Quyết định 4656/QĐ-UBND ngày 18/10/2018.
  5. Đơn giá xây dựng Phần Xây dựng công bố theo Quyết định 4657/QĐ-UBND ngày 18/10/2018.
  6. Đơn giá xây dựng Phần Thí nghiệm vật liệu; công bố theo Quyết định 4655/QĐ-UBND ngày 18/10/2018.
 
Top