Chia Sẻ Nội dung mới của nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tham gia
22/8/19
Bài viết
62
Biểu cảm được nhận
8
Ngày 14/8/2019 Chính Phủ đã ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp một số nội dung mới của nghị định 68/2019/NĐ-CP so với Nghị định 32/2015/NĐ-CP.
Nội dung mới của nghị định 68/2019/NĐ-CP thứ nhất thể hiện ở cơ cấu chi phí xây dựng như sau:
STTNghị định 68/2019/NĐ-CPNghị định 32/2015/NĐ-CP
IChi phí trực tiếp

– Chi phí vật liệu
– Chi phí nhân công
– Chi phí máy thi công
Chi phí trực tiếp

– Chi phí vật liệu
– Chi phí nhân công
– Chi phí máy thi công
IIChi phí gián tiếpChi phí chung (tính bằng tỷ lệ %)
IIIThu nhập chịu thuế tính trướcThu nhập chịu thuế tính trước
IVThuế giá trị gia tăngThuế giá trị gia tăng
Như vậy nhìn vào cơ cấu chi phí xây dựng trên đây chúng ta thấy khoản mục chi phí chung theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP; đã được thay thế bằng khoản mục chi phí gián tiếp. Bộ xây dựng sẽ có thông tư hướng dẫn về khoản mục chi phí này trong thời gian tới và có thể sẽ tính bằng % hoặc bằng phương pháp lập dự toán.
Nội dung mới của nghị định 68/2019/NĐ-CP thứ hai.
Nghị định 68/2019/NĐ-CPNghị định 32/2015/NĐ-CP
Điều 19. Xây dựng cơ sở dữ liệuĐiều 19. Quản lý định mức xây dựng
Cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng là căn cứ để phục vụ quản lý, kiểm soát, tạo thị trường minh bạch về hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.Định mức xây dựng được công bố quy định tại Khoản 1, 2 Điều này là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Như vậy với nội dung này chúng ta được hiểu đơn giá định mức của Bộ Xây dựng; và UBND cấp tỉnh ban hành để áp dụng thay vì tham khảo vận dụng như Nghị định 32/2015/NĐ-CP
nghị định 68/2019/NĐ-CP

Chi tiết về các nội dung mới của nghị định 68/2019/NĐ-CP các bạn vui lòng tải file đính kèm (tại đây)
 
Top