Chia Sẻ Quyết định 1338/QĐ-UBND ban hành đơn giá XDCT tỉnh Bắc Giang năm 2021

Tham gia
4/5/21
Bài viết
60
Biểu cảm được nhận
2
Cơ sở ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang quyết định 1338/QĐ-UBND ban hành ngày 01/12/2021
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
Ngày 1 tháng 12 năm 2021 UBND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình dự trên tập định mức thông tư 12 và các thông tư 11, 13 ban hành ngày 31/08/2021/TT-BXD
Bộ đơn giá bao gồm các phần :
1. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang.
2. Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang.
3. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Bắc Giang.
4. Đơn giá Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tỉnh Bắc Giang.
5. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Bắc Giang.
6. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình tỉnh Bắc Giang.
(Có 06 Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang kèm theo)
Xem quyết định tại đây :
1638420518704.png
PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ BỘ ĐƠN GIÁ XDCT 63 TỈNH THÀNH TRÊN CẢ NƯỚC
LIÊN HỆ HOTTLINE: 036.310.3383 ĐỂ CẬP NHẬT DỰ TOÁN XDCT
 
Sửa lần cuối:
Top