Hoạt động mới nhất

 • hoài eta
  hoài eta đã đăng bài viết mới.
  Ngày 27/3/2020 ,Sở Xây Dựng Hà Nội công bố đơn giá nhân công theo văn bản số 2462 trên địa bàn tỉnh mình Đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội...
 • Bui Thi Thanh Hoa
  Bui Thi Thanh Hoa đã đăng bài viết mới.
  🔔 🔔 Ngày 02 tháng 03 năm 202 Sở Xây Dựng ban hành công bố số 08/ TB-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 và tháng 02 năm 2020 trên địa...
 • Bui Thi Thanh Hoa
  Bui Thi Thanh Hoa đã đăng bài viết mới.
  🔔 🔔 🔔 Ngày 24 tháng 02 năm 2020 Liên Sở Tài Chính - Xây Dựng ban hành công bố số 746/ CBLS-STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm...
 • Bui Thi Thanh Hoa
  Bui Thi Thanh Hoa đã đăng bài viết mới.
  🔔 🔔 Ngày 31 tháng 01 năm 2020 Liên Sở Tài Chính - Xây Dựng ban hành công bố số 214/ TB- LS về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2020 tại...
 • Bui Thi Thanh Hoa
  Bui Thi Thanh Hoa đã đăng bài viết mới.
  🔔 🔔 Ngày 06 tháng 02 năm 2020 Sở Xây Dựng ban hành công bố số 245/ CB- SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2020 tại các huyện...
 • Bui Thi Thanh Hoa
  Bui Thi Thanh Hoa đã đăng bài viết mới.
  🔔 🔔 Ngày 28 tháng 02 năm 2020 Liên Sở Tài Chính - Xây Dựng ban hành công bố số 02/ STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2020 tại...
 • Bui Thi Thanh Hoa
  Bui Thi Thanh Hoa đã đăng bài viết mới.
  🔔 🔔 Ngày 31 tháng 01 năm 2020 Liên Sở Tài Chính - Xây Dựng ban hành công bố số 01/ STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2020 tại...
 • Bui Thi Thanh Hoa
  Bui Thi Thanh Hoa đã đăng bài viết mới.
  🔔🔔Ngày 05 tháng 03 năm 2020 Liên Sở Xây Dựng- Tài Chính ban hành công bố số 02/2020/CBLS-XD-TC về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm...
 • Bui Thi Thanh Hoa
  Bui Thi Thanh Hoa đã đăng bài viết mới.
  🔔 🔔 Ngày 18 tháng 02 năm 2020 Sở Xây Dựng tỉnh An Giang đã ban hành thông báo số 456/TB-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất...
 • Bui Thi Thanh Hoa
  Bui Thi Thanh Hoa đã đăng bài viết mới.
  🔔 🔔 Ngày 14 tháng 01 năm 2020 Sở Xây Dựng tỉnh An Giang đã ban hành thông báo số 138/TB-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội...
 • Bui Thi Thanh Hoa
  Bui Thi Thanh Hoa đã đăng bài viết mới.
  🔔 🔔 Ngày 30 tháng 03 năm 2020 Liên Sở Xây Dựng - Sở Tài Chính ban hành công bố số 386/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm...
 • T
  tv2dutocoti đã đăng bài viết mới.
  Thi công màng chống thấm HDPE ra sao? Quy trình thế nào? Có mấy công đoạn? Làm trong bao lâu? Là những điều mà khách hàng luôn quan tâm. => Mọi thắc...
 • Bui Thi Thanh Hoa
  Bui Thi Thanh Hoa đã đăng bài viết mới.
  🔔 🔔 Ngày 28 tháng 02 năm 2020 Liên Sở Xây Dựng - Sở Tài Chính ban hành công bố số 259/CBGVLXD/XD-TC về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông...
 • Bui Thi Thanh Hoa
  Bui Thi Thanh Hoa đã đăng bài viết mới.
  🔔 🔔 Ngày 02 tháng 03 năm 2020, Liên Sở Xây Dựng - Sở Tài Chính tỉnh Bến Tre ban hành công bố số 557/TB-STC- SXD về việc công bố đơn giá vật liệu xây...
 • Bui Thi Thanh Hoa
  Bui Thi Thanh Hoa đã đăng bài viết mới.
  🔔 🔔 Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Liên Sở Xây Dựng - Sở Tài Chính tỉnh Bến Tre ban hành công bố số 322/TB-STC- SXD về việc công bố đơn giá vật liệu xây...
Top